Surnadal 2030 er arbeidstittelen på prosjektet som skal stake ut kursen kommunen skal ta for å få vekst i innbyggertall og næringsliv fram mot 2030. Kommunalsjef Karin Halle har tatt initiativ til prosjketet og til sin hjelp har kommunen Eirikur Ingolfsson fra prosjektselskapet Faveo.

Arbeidet er i gang. Tre grupper bestående av politikere, byråkrater, ungdom og næringslivsledere skal komme opp med hver sine bilder på hvordan Surnadal ser ut i 2030. Disse skal presenteres tirsdag. Bildene skal så blir med i en videre prosess som munner ut i et kommunalt vedtak i august.

- Se for dere det umulige mulig. Ikke ha tunnelsyn, strekk dere langt, provoser og få opp blodtrykket. Ingen på Island trodde det var mulig å bli rammet av vulkanutbrudd og finanskrise samme år, er oppfordringen fra Ingolfsson.

Tenke høyt

Mandag og tirsdag denne uken tenkes det høyt i gruppene i kommunestyresalen på rådhuset. Kursen for framtidsamfunnet med industriell, offentlig og befolksningsmessig vekst skal stakes ut.

Med seg på vegen har framtidstenkerne noen fakta de må ta hensyn til. Et er aldressammensetningen i befolkningen i 2030. 70 åringene vil da være den største aldersgruppen i kommunen, flere enn 10-åringene, med de utfordringer det skaper for planleggerne.

- Dere skal lage levende bilder. En fortelling av hva som skjer og hvordan det blir slik, maner Ingolfsson.

Utfordringer

En stadig voksende gruppe av eldre over 70 år og en stadig mindre gruppe unge som skal produsere varer og tjenester er en utfordring å overvinne for å skape fortsatt vekst. Globalt er det i India og Midt-Østen gjennomsnittsalderen er lavest i 2020, med de dreininger det kan skape i investeringer for hvor produksjon av varer blir gjort.

- I tillegg blir mer og mer produksjon automatisert. Vi trenger mindre folk i industrien. Hvor sysselsettingen da skjer blir også en utfordring, sier direktør Kjell Larsen i Pipelife, som er med i en av gruppene.

I de globale framtidsbilder som tegnes fra mot 2030 viser størst økonomisk vekst i Kina, India, Russland og Brasil. Kina vil ha verdens største økonomi. Vann og mat vil bli en stadig knappere ressurs. Hvilke konsekvenser bør det få for vår egen planlegging for framtida?

Løsninger

Med dette bakteppet skal arbeidsgruppene prøve å lage bilder for Surnadal. På bakgrunn av intervjuer gjort forut for gruppearbeidet peker noen felt seg ut som viktige å ha klare tanker for.

Surnadal sentrum, hvordan ta i mot tilflyttere, utvikle og utnytte Surnadal videregående skole, jobb for to, oljestrøm og landbruk er utpekte tema.

- Uten en videregående skole i Surnadal vil ikke kommunen være noe sentrum. Vi må se på løsninger som åpner øynene for noe vi ikke har tenkt på og som skaper diskusjon. Om dere mener ting er bra nok som de er kommer dere ingen veg, sier Ingolfsson.