- Mens mobbeofferet behøver skolens oppmerksomhet er skolen opptatt med dokumentasjonskravene

foto