Farenivået nordpå er satt til rødt! På våre trakter blir det derimot ikke fullt så ille

foto