Kjøkkenhagedag med hekser, mark, jord, teater og musikk