- Med en slik oppførsel, er jeg usikker på om sjåføren har turt å kjøre, også om vi hadde hatt tilbud om kjøring på natt og helg

foto