Tap av sau og lam til rovdyr øker

foto
Det er knapphet på kjøtt. Sau og geit er forholdsvis billigprodusert mat som det sikkert kunne vært produsert mer av om rovdyrbestanden var holdt mer i sjakk. Foto: Geir Forbregd