Disse får jakte

foto
Sunndal fjellstyre har trukket ut de som får jakte villrein til høsten.