Tøffe politiske tak om Vinnutrappa. Slik ble det til slutt