– Naturlig å forberede lokalt næringsliv og lokalsamfunnet på det som skal skje