Avvikler organisasjonen, men gir ikke opp kampen

foto