Kraftig vind og mye regn: – Veger kan bli stengt på kort varsel