Åpner konkurs: – Oppbud begjært grunnet selskapets økonomiske situasjon og fremtidsutsikter