Dette blir kommunens representanter i Sunndal Sparebank