Står fortsatt uten lokaler og spør nå kommunen om hjelp, men svaret er lite oppløftende

foto