Søkte om 441 000 – får avslag sammen med flere andre