Rindal kommune sier ja til å bosette i alt 30 flyktininger i tiden fram til 2016.

Bosettinga starta i februar og så lang bor det 12 flyktninger i kommunen.

For å kunne bosette alle trenger kommunen boliger. Kommunen råder over 12 utleieboliger per i dag.

Kommunestyret blir bedt om å gi rådmannen fullmakt til å erverve det antall boliger kommunen trenger.

Integrerings og mangfoldsdirektoratet ber kommunene ta i mot flere flyktninger, men Rindal kommune takker høflig nei.

- Vi har utfordringer nok med å bosette dem vi har sagt ja til, heter det i svaret fra Rindal kommune.