"Solnør", som trafikkerer strekningen Kvanne-Rykkjem, kommer trolig ikke i rute igjen før ut på formiddagen i dag. Operativ leder Karstein Holm i Fjord1 sier til Driva at de venter på en dykker som skal se på hvilke skader ferga er påført etter grunnstøtingen tirsdag morgen.

- Ferja var i berøring med grunnen, men ligger ved kai nå.  Det kan lett gå noen timr før vi er i rute igjen. Vi sender ut melding når det skjer. Omkjøringsmulighet er om Halsa, sier Holm

Han sier det for tidlig å si noe om årsaken til at ferga kom i berøring med grunnen. Fjord1 sier 09.35 ferja er innstilt i hvert fall til klokka 11.00

Samtidig med at Kvanne-Rykkjem ferja ligger til kai er c-ferga på strekninga Halsa-Kanestraum ute av drift i et par-tre timer melder Fjord1 klokka 09.31.