Elen (95) først i Sunndal med digital medisindispenser