- Folk må være klar over når det er skyting før de går

foto