Positiv til å se på fredning av furu som krigsminne

foto