- Ein må tørre å satse for å ha levande bygder

foto