Lånte bort bilen - må betale 88.000 kroner i bot

foto