Miljødirektoratet endrer praksis for avfallshåndtering