– Ingen tvil om at flyktningsituasjonen skaper et press i boligmarkedet. Det kan skape utfordringer for andre