– Legg dere på minne at én plass vil koste fem millioner

foto