En stadig større andel av befolkningen i regionen er fra pensjonsalder og oppover. Ledelse og ansatte i helsetjenesten lokalt forteller at vi står overfor en arbeidshverdag der vi må evne å hjelpe flere med færre ressurser. Hvordan i all verden skal vi få til det?

Hør mer om blant annet fordeler ved digitalt tilsyn, bruk av GPS og hvordan velferdsteknologi generelt kan hjelpe eldre med å få den hjelpen de trenger. Hvordan kan man samarbeide om å få god og grundig informasjon om velferdsteknologi ut til folket?

Og hva mener de tre i studio egentlig skal til for at folk i lokalsamfunnene våre skal få en god alderdom?

Få med deg dette og mye mer i episode 3 av Drivapodden!

Programleder: Gunhild Nyaas

Gjester i studio: David Johan Friis og Endre Flatvad.

Produsent: Olena Horobets

Innspilling av episode 3 av Drivapodden. Programleder Gunhild Nyaas med gjestene, Endre Flatvad og David Johan Friis. Foto: Olena Horobets
David Johan Friis er nyansatt velferdskoordinator i Sunndal kommune. Bli bedre kjent med ham i episode 3 av Drivapodden. Foto: Olena Horobets
Leder i Sunndal Pensjonistforening, Endre Flatvad. Foto: Olena Horobets