Planlegger TV-innspilling og ønsker at kommunen skal satse på reiseliv