Kirsti fulgte drømmen: - En følelse av frihet

foto