Innbrudd i bolig – én siktet: – For tidlig å sette hendelsen i sammenheng