Hydro har besluttet å investere sju millioner kroner i et testanlegg i Høyanger for egenutviklet støpeteknologi for aluminium valseblokk. Det nye systemet skal gi større fleksibilitet og gjøre det mulig å støpe mer krevende produkter.

Utviklet i Sunndal

Det nye støpesystemet for valseblokk er utviklet av Hydros forskningssenter for støpeteknologi i Sunndal i samarbeid med Hycast AS, som har spesialisert seg på teknologi og produksjonsutstyr til aluminiumindustrien. Hycast er heleid av Hydro.

Støpesystemet består av fleksible former som i kombinasjon med et nytt påfyllingssystem for flytende aluminium blant annet gjør det mulig å støpe produkter som møter strengere kundespesifikasjoner, og med høyere andel legeringsmetaller. Det er så langt investert 20 millioner kroner i utvikling av systemet.

– Støperiene i Årdal og Høyanger har gitt innspill underveis i utviklingen av teknologien, og vi ser fram til å kunne teste systemet i ordinær drift. Vi håper at testperioden svarer til forventningene, og at den nye teknologien kan bidra til å videreutvikle støperiet, gjøre verket mer robust og gjøre at vi kan følge markedsutviklingen mot mer krevende produkter, sier fabrikksjef Wenche Eldegard ved Hydros aluminiumverk i Høyanger i en pressemelding.

Større fleksibilitet

I dag bruker valseblokkstøperiet i Høyanger én støpeform for hver valseblokkstørrelse. I det nye støpesystemet kan størrelsen på valseblokken justeres i begge retninger, slik at én form i det nye støpesystemet vil kunne erstatte inntil sju av dagens støpeformer.

– Dersom en kunde i dag ønsker en ny dimensjon, tar det tid, og vi må investere i en helt ny støpeform. Med det nye støpesystemet kan vi raskere tilpasse størrelsen og dermed være mer fleksible i hva vi tilbyr, sier Eldegard.

I tillegg til økt fleksibilitet vil systemet forenkle og forbedre arbeidsoperasjonene i forkant av en støpesyklus. Færre skift av former gir mindre logistikkutfordringer og mindre kran- og truckkjøring. Variasjon i valseblokkene blir også redusert, noe som gjør at færre valseblokker må kappes av eller smeltes om. Med det nye systemet er også start og stopp av en støpesyklus automatisert, slik at operatørene ikke trenger å oppholde seg ved støpebordet i denne fasen.

Det nye støpesystemet skal etter planen installeres i Høyanger i januar 2014 og deretter inngå i ordinær drift ved støperiet frem til halvårsskiftet for å teste teknologien i et driftsmiljø. Eventuell videre implementering av systemet i Hydro vil være basert på resultatene fra testperioden og markedssituasjonen.

– Høyanger er i aluminiumsammenheng et lite verk. Vi må derfor sikre at vi ligger i front. Vi ønsker å spesialisere oss og være best på de vanskeligste produktene som gir størst avkastning. Vi er derfor svært glade for å få teste ut det nye systemet, sier Eldegard.