Lage Nøst er toppkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal. Den 12. juni la han ut på en to ukers sykkeltur rundt hele fylket, sammen med to partifeller. Nøst kom i mål 26. juni i Sunndal. På den 900 kilometer lange turen har syklistene besøkt alle kommunene i Møre og Romsdal, unntatt Vestnes og Stordal. I tillegg tok de en snartur innom Hornindal i Sogn og Fjordane, for å ønske dem velkommen til fylket, heter det i en pressemelding.

– Det finnes knapt noen bedre måte å se det storslåtte fylket vårt på enn fra sykkelsetet, sier Nøst, som har vokst opp i Molde.

Negativ til deponi

Fra Angvika til Tingvoll tok Nøst årene fatt, og rodde over Tingvollfjorden, før han syklet videre til Sunndalsøra. Fra fjorden var det god utsikt til Rausand, hvor det er planer om å etablere et deponi for farlig avfall. Det er miljøpolitikeren negativ til:

– De Grønne er svært skeptiske til å ha et giftdeponi her i en nasjonal laksefjord. Det vil ødelegge for både reiseliv- og havbruksnæringa, og skape utrygghet for alle som bor rundt fjorden. I tillegg vil det medføre hasardiøs frakt av farlig avfall langs norskekysten, sier Nøst.

– Vi må jobbe for å minimere mengden farlig avfall som produseres, både ved å gjøre økonomien sirkulær og ved å redusere det materielle forbruket til et rettferdig og bærekraftig nivå.

Pipelife i Surnadal

I løpet av turen har syklistene besøkt flere bedrifter, blant annet Nekton havbruk på Smøla, økobryggeriet Grim & Gryt i Hareid, en geitegård på Leira og Pipelife i Surnadal.

– Det er oppmuntrende å treffe så mange næringsdrivende som tenker bærekraft, sier Nøst i pressemeldingen.

– I Møre og Romsdal har vi gode forutsetninger for å skape mange nye, grønne jobber, men da må politikerne legge til rette for det. De Grønne vil redusere arbeidsgiveravgiften for bedrifter i oppstartsfasen, og sikre mer risikokapital til kommersialisering av miljøteknologi.

– I tillegg vil vi reversere regjeringens distriktsfiendtlige landbrukspolitikk, øke bevilgningene til norsk matproduksjon og prioritere små- og mellomstore bruk.

Utbedre veinett

Syklistene er opptatt av å utbedre veinettet i distrikene:

– Flere steder er det direkte farlig for syklister og andre trafikanter på grunn av hullete og trange veier. Det er mye viktigere å vedlikeholde veiene vi har enn å øke motorveikapasiteten inn til Oslo, sier Nøst i pressemeldingen.

Miljøpartiet De Grønne sikter på mandat fra Møre og Romsdal:

– Hvis MDG kommer over sperregrensa i september, kan vi plutselig få en grønn romsdaling på Stortinget på utjevningsmandat, sier Nøst. – De nasjonale målingene viser at det er mulig.