Det var tirsdag formannskapet i Tingvoll vedtok å sende en uttale der de ber regjeringa forhindre etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk avfall på Raudsand.

Ordfører Milly Bente Nørsett sier til Driva i etterkant av møtet at de ble enige om å be regjeringa stoppe planene på Raudsand og heller lage et nasjonalt anlegg nærmere der avfallet produseres. De mener etablering av deponi vil medføre betydelige ulemper for innbyggere, fiske- og oppdretts-

næring.

– Det er to alternativ igjen for deponi. Nesset er positiv og vil ha arbeidsplasser, mens det i Brevik i Porsgrunn er stor motstand. Det er kanskje enkelt å velge et sted der folk er positive, men Tingvoll ønsker ikke dette. Vi laget en uttale i fellesskap der vi sier nei til deponi på Raudsand på grunn av risikoen knyttet til dette, sier hun.

– Krise ved havari

– Vi tok det først opp i Orkidé for å få en uttalelse, deretter i formannskapet. Vi mener Tingvollfjorden er belastet nok som den er på grunn av Hydro. Det sies at alt er sikkert og at det skal konsekvensutredes, men hvis det skjer et havari av skip med store mengder farlig avfall er det krise med hensyn til giftutslipp. Jeg ser jo at vi har en samfunnsoppgave, men vi forstår ikke at avfallet skal fraktes så langt. Harald Storvik orienterte oss i formannskapet om planene og han var flink til det, men når han sier at det er bedre med båt- enn biltransport, mener jeg vi er like sårbare uansett. Det er like viktig det som er i havet. En vet aldri hva som kan skje.

Ordføreren peker også på at en ikke kan bruke de gamle gruvene som er på Raudsand, men at det skal bygges nytt kaianlegg og industriområde for prosessering, og at det skal sprenges nye tunneler og haller i fjellet for deponering.

– Vi tenker på neste generasjon og vi tenker bærekraftig, derfor protesterer vi. Vi kommer også til å komme med innsigelser når dette kommer ut på høring etter konsekvensutredelsen. Vi håper vi blir hørt og at dette ikke blir noe av, sier Nørsett.

– Utfører risikoanalyse

Avfallet deponeres i dag på Langøya, men det er i ferd med å fylles opp, og innen 2022 må en ny løsning foreligge. Konsekvensutredning pågår nå på Raudsand:

Harald Storvik i Bergmesteren AS, sier til Driva at han opplevde møtet med politikerne i Tingvoll som godt og at han hadde som mål å informere om de faktiske forhold.

– Jeg synes de uttrykker seg uten å ha faglig begrunnelse, men de må gjerne ha en mening. Norge har et ansvar med å ta imot farlig avfall og det må oppfylles. Vi sender mye husholdningsavfall til Sverige og det er bare rimelig at vi sjøl skal ta hånd om det farlige avfallet. Det er en misforståelse at det skal sive ut farlig avfall fra anlegget. Fjellet er tett, og rapport om dette vil foreligge snart. Kritikken mot bruk av skip skjønner jeg heller ikke. Det er bedre å kjøre et færre antall båter enn tusenvis av vogntog på vegen. Vi har nå brukt 10–15 millioner på Raudsand og konsekvensutredning, med egen risikoanalyse for transport, som skal foreligge i september,. Det er en tredjepart: Norconsult, som utfører dette. Da kan man komme med innsigelser hvis det skulle være noe å reagere på. Hvis det skulle være fare for folkehelse, får vi rett og slett ikke starte opp. Staten sier ikke at det er ok å forurense.