"Vi har tenkt såpass fritt at vi har sett for oss ein restaurant på toppen"

foto
landemerke: Heistårnet er eit landemerke i bygda. No blir det jobba for å få tårnet verna, restaurert og opna for publikum. Foto: Freddy Svensli.