ICA matkroken i Todalen ruster opp kjøle og fryseanlegget for 306.000 kroner. Av dette søker butikken å få dekket 50 prosent av Merkur programmet. Et program opprettet for å sikre nærbutikker i norske grender investeringsstøtte og kompetanseutvikling.

– Merkur programmet skal hjelpe til med å ha attraktive nærbutikker i utkantene slik at handelslekkasjen til de store sentra stoppes, sier Terje Nordvik.

Nytt kjølerom og frysetorg sikrer større plass og bedre forhold for varer, ansatte og kunder. I tillegg er to distriktssjefer i ICA kjeden engasjert for å hjelpe til med søknadsprosess, sortimentssammensetning og profilering av varer i nærbutikken. Plassering av varer i butikken og et varespekter som gir best økonomisk uttelling er viktig for salg og omsetning.

– Jeg vet de her ved ICA i Todalen bestiller det meste av det kundene ønsker om de ikke har det i hus, sier Svein O. Waatsveen, distriktssjef for ICA matkroken.

Butikken til Nordvik omsetter dagligvarer for rundt 8 millioner kroner i året. Ikke nok til å leve av aleine. Dette suppleres med salg av byggevarer.

– Kundene stopper alltid innom her for å høre hva vi har før de kjører til Byggmakker, sier Nordvik.

Butikken har en kaffekrok. Hadde Nordvik drevet i Nord-Trøndelag eller Sogn og Fjordane hadde han kunne søkt om støtte til den også. Kroken fylles likevel med kaffetørste gjester. Utenfor er det drivstoffanlegg.

– Jeg er handelsmann. I særklasse, sier Nordvik.