– Vil jobbe for at alle i helse og andre sektorer skal få 100 % stilling

foto