Politiske utvalg skal settes på ny. Denne gjengen ønskes gjenvalgt