ÅPENHET HJELPER: I kampen for Emilies helse har familien fått råd og støtte i en gruppe familier i samme situasjon. De er åpne overfor slekt og venner om utfordringene. – Det gjør situasjonen lettere, sier de. I saka er de likevel anonymisert for at helsesituasjonen i dag ikke skal være søkbar i all framtid. Foto: BJØRN BRUNVOLL

"Emilie" vil ikke spise. Slik kjemper familien mot spiseforstyrrelsen

Vi kaller henne Emilie. – Jeg vil spise, men spiseforstyrrelsen sier at «det går ikke, du får det ikke til». Det er veldig vanskelig, sier hun. En gang ble frustrasjonen så sterk at hun fikk en øks for å avreagere.