foto
ÅPENHET HJELPER: I kampen for Emilies helse har familien fått råd og støtte i en gruppe familier i samme situasjon. De er åpne overfor slekt og venner om utfordringene. – Det gjør situasjonen lettere, sier de. I saka er de likevel anonymisert for at helsesituasjonen i dag ikke skal være søkbar i all framtid. Foto: BJØRN BRUNVOLL

"Emilie" vil ikke spise. Slik kjemper familien mot spiseforstyrrelsen