Avtale inngått med samene på Fosen. Det er godt nytt for Hydro Sunndal