Ekstremværet Hans herjer – nye intense byger i kveld og natt