Fylkeskommunen kritisk til kulturfiendtlig trasé i Svinvika