Konstituerer midlertidig kommunedirektør - oppdatert