Veidekke får mellomlagre lettere forurenset masse på Raudsand

foto