– Æ synes det er spennende ...

Ingemar Andersson er opprinnelig svensk, men etter 25 år i Norge er han godt kjent med norske forhold og har fått en anelse trønderdialekt iblandet den svenske tale.

Han og familien har bodd i Trøndelag i mange år. Ingemar jobbet på Fosen videregående skole som lærer og leder, på musikk-, dans- og dramalinja. Han utdannet seg til å bli karttegner for mange år siden, før det var musikk han fant ut at han ville holde på med.

Driva møter den nye kulturskolerektoren på sitt kontor på Sunndal ungdomsskole tidlig en morgen. Han har funnet seg godt til rette og trives i sine nye omgivelser.

– Jeg ble helt slått ut av den flotte naturen, sier han om førsteinntrykket av Sunndal.

– Og så ble jeg utrolig godt tatt imot her av alle. Etter to måneder i stillinga på et nytt sted må jeg si at Sunndal kommune er en fantastisk kommune. Her er rause og hjelpsomme mennesker. De er interesserte i å gjøre en best mulig jobb. I en startfase av et arbeid må man finne ut av nye ting. I dag føler jeg at jeg er stolt av arbeidsplassen min. Det er utøvere og pedagoger i toppklasse- en herlig gjeng som ønsker å få til noe. Jeg blir inspirert av det. Inspirasjon sprer seg.

Han er gift og har tre barn på 12, 18 og 20, og den eldste har flyttet til Rena. Alle barna driver med musikk. Familien bosatte seg på Averøya i sommer, for kona er opprinnelig derfra. Hun fikk jobb i Kristiansund og Ingemar i Sunndal. Han ukependler på jobb.

– Men å være heime bare på helg, hvordan oppleves det?

– Det går veldig bra, det er jo ikke lenger unna enn at man kan besøke hverandre. 18-åringen har fått sertifikat, så han tar seg noen turer hit.

Ingemar har ingen tilknytning til Sunndal, men da den ledige stillinga som kulturskolerektor dukket opp var han ikke i tvil: dette var den rette jobben.

– Ja, jeg så på flere jobber, men det var denne jeg fant mest interessant. Det er en godt etablert kulturskole her i Sunndal, med mange fasiliteter og mange muligheter. Kulturskolen i Sunndal står i en særstilling. Det er romslig her med et bra utstyr.

Han trives på nye plasser og er en type som ikke er redd for å flytte på seg eller foreta endringer.

– Jeg synes det er spennende og tar det som en utfordring. På nye plasser man ikke har vært før, der ting er ukjente, er det om å gjøre å lære seg å bli kjent med plassen, folket og historien.

Ingemar er opptatt av at ting skal være i bevegelse.

– Når det gjelder innholdet i livet generelt og i arbeidet må en ikke stagnere. Man kan gjerne bo på samme plassen og ha det samme arbeidet, men det må ikke bli slik at en kopierer seg sjøl. En må ikke stagnere eller stoppe opp i utviklingen, men hele tida se nye muligheter og tenke nytt. Da blir livet spennende.

– Hva består jobben din i?

– Det er en del administrasjon og møtevirksomhet, men det er først og fremst å lede kulturskolen og ha en god kommunikasjon med lærere. Sammen kan vi nå langt. Kulturskole er et stort samarbeidsprosjekt. Vi har 370 elevplasser og 50 på venteliste, 16 lærere, meg som sjef og sekretær. Sistnevnte, som er Heidi Engesvik Gjerde, har hjulpet meg mye med å komme til rette, og det er jeg takknemlig for.

Nå planlegges julekonsert i kirka, huskonserter og opptredener på helsetunet. I uke 13 settes opp en musikal av Ringenes Herre. Dette er et felles stort prosjekt der alle i kulturskolen bidrar.

– Nå har vi vært inne i en kreativ periode med planlegging og tenking, og det skal nå øves inn repertoar. Dette blir den store satsingen i år. Vi får med alle grupper, som kunstfag på scenografi og noe kostymer, ungdomsskolen skal også bidra med kostymer, og det blir orkester og mye dansing. Artig!, sier en engasjert rektor, før han setter kursen mot Molde for å delta i møte.