Karrieredagene er et arrangement som Møre og Romsdal fylkeskommune har regien på, og som arrangeres i hele fylket. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) står for den praktiske gjennomføringen, i samarbeid med lokale aktører.

– Det er en stor dugnad dette, der både næringsliv, skoler og organisasjoner deltar. Det er alle disse som muliggjør en slik dag, sier Catherine Husby i KNN.

Målet er at dagen skal bidra til at elevene på Nordmøre får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i regionen. I Surnadal er 24 aktører fra utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner representert med hver sin post i – og rundt lokalene ved SIV i Røtet, der tiendeklasseelevene fra Halsa, Surnadal, Rindal og Sunndal er på besøk.

– Dette er ingen vanlig utdanningsmesse, dette er en annerledes dag der elevene får både informasjon, oppgaver og aktiviteter knyttet til de ulike yrker og bransjer, forteller Husby.

Endrer oppfatning

De rundt 250 elevene er inndelt i 24 grupper, som alle er innom de ulike postene i løpet av dagen.

– Her er vi også på et industriområde, noe som også er litt av hensikten; aktiviteter i litt andre omgivelser enn det de er vante med, forteller Husby.

Hun legger til at elevene som deltar ofte har en formening om hva de har lyst til å utdanne seg som og jobbe med før de kommer hit, men at de gjerne endrer oppfatning.

– Her blir de sluset gjennom løypa med de ulike bransjene, og mange kan bli overrasket over å finne ut at det kanskje er en annen utdanning og et annet yrke som passer dem bedre enn det de har tenkt på forhånd, sier hun. Og på spørsmål om hva som vanligvis er mest populært svarer hun kontant:

– Det er alltid politiets post som er mest populær, hvert eneste år!

Interesse for utstyret

Der politiet er stasjonert for dagen er det Per Andreassen og Åse Berit Løseth fra Surnadal og Rindal lensmannskontor som tar imot elevene. De bekrefter at interessen er stor, men at fokuset gjerne er på andre ting enn utdanning og det faglige.

– Dette er 10.-klassinger, så de har enda et trinn foran seg som de skal igjennom før de igjen skal videre. Men de spør en del om opptakskravene til Politihøgskolen da, forteller Andreassen.

Interessen går ellers mye på politiets utstyr og hvordan alt dette fungerer.

– Det er også ofte et ønske at vi skal slå på blålys og sirener. Blålys er ok, men sirenene blir nok litt vel høglytte akkurat her, smiler Løseth, og legger til at hun også får mange spørsmål om våpen og skyting.

– Har du skutt noen? Har du sjøl blitt skutt noen gang? Det er vanlige spørsmål, smiler hun.

Et populært innslag hos politiet er også at de tar fingeravtrykk av alle elevene som ønsker det, slik at de får med seg sitt eget fingeravtrykk hjem, som et lite minne.

Mange muligheter

Elevene i gruppa fra Sunndal voksenopplæring er ivrige når de er innom politiets post. Elevene prøver både vest, hjelmer, håndjern og annet utstyr, og de aller fleste vil også ha med seg fingeravtrykket sitt.

En av elevene slår fast at det norske politiet i alle opptrer nokså annerledes her enn de gjør der han kommer fra.

– Har ikke politiet lov til å slå folk her? lurer han. – I hjemlandet mitt, Eritrea, der bruker politiet mye vold, der er det vanlig at politiet både slår og skyter folk, i alle fall hvis noen prøver å stikke av, forteller han. Den blide eritreeren foretrekker definitivt det norske politiet.

Det er Elin Ranheim, som jobber i introduksjonsprogrammet i Sunndal, som er sammen med elevene her. Hun har inntrykk av at alle er engasjerte, og hun synes de er både ivrige og flinke til å stille spørsmål.

– De er veldig interesserte i å lære mer om de valgene de har for sitt videre løp, både med tanke på utdanning og jobb. Mulighetene er mange, fastslår hun.

Rekrutterer lærlinger

Karrieredagene gir muligheter for både elever og deltakende bedrifter. Mens elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, som kan hjelpe dem med videre valg, kan bedriftene benytte seg av dette som en langsiktig rekruttering.

– Vi trenger ungdom og det er alltid rom for lærlinger, sier Thea Ottem fra T. Ottem Transport AS på Sunndalsøra, og Solrun Hafsås fra SITO Mek AS på Tingvoll, to av de mange bedriftene som er representert.

Elevene lærer blant annet at SITO Mek er en teknologibedrift med stort fokus på automasjon og robotisering, og som forsker og utfører avansert teknologi for offshore og onshore industri. Hafsås har med seg en 3D-printer, så hun forteller om hva den gjør og utfordrer elevene på hva de ville brukt en slik 3D-printer til. Beste forslag blir premiert.

En bedrift som også jakter på lærlinger er Vaagland Båtbyggeri AS.

– Vi trenger fagkompetanse i mange valører og er alltid på jakt etter lokale lærlinger. Veien til å bli lærling er gjennom yrkesskolen, og for oss er rekruttering av lokal ungdom gjennom lærlingeordningen et satsingsområde. Per i dag har vi fire lærlinger hos oss, forteller daglig leder ved Vaagland Båtbyggeri, Isak Berntsen.

Berntsen understreker at Vaagland Båtbyggeri er en flott bedrift å være lærling i, da en kommer borti svært mange ulike utfordringer, oppgaver og prosjekt her i løpet av lærlingetida. Han forteller også at de ønsker seg flere jenter, siden kun fire av dagens 46 ansatte er damer.

(Les mer om Vaagland Båtbyggeri i fredagens avis).

Positiv feedback

Både bedriftsrepresentanter, skoleledelser, lærere, arrangører, og ikke minst elevene sjøl, gir positive tilbakemeldinger om Karrieredagen.

– Helt topp dag, det er mye bedre å være her enn å ha vanlig skoledag i alle fall, sier en av elevene. Vedkommende legger til at det dessuten er både lærerikt, nyttig og artig å se noen av de mange mulighetene som finnes videre med tanke på yrke og utdanning.

Mange av postene var utendørs, og med sol og god temperatur kunne man heller ikke ha vært heldigere med været.

– Det er femte gang jeg er med på dette, og når vi har vært her i Surnadal så har vi ikke hatt annet godt vær. Så totalt sett er vi naturligvis kjempefornøyde med årets arrangement også, smiler Cathrine Husby, som torsdag er klar for å fortsette med liknende arrangement i Kristiansund.