Innsigelse til reguleringsplan - må kartlegge faren for kvikkleire

foto