«Gammelordføreren» søker om tilbygg i Grødalen – kritisk til kommunen: – Er dette i konflikt med fri ferdsel?