Het debatt om vindmøller lokalt, og kan oppdemming av Driva være et alternativ?

foto