– Vi ser at prosjekter utsettes og at det er mer usikkerhet i markedet

foto