Bedriften har en formidabel vekst. Nå utvider de både staben og lokalene med over 1000 kvadrat

foto