Elever fra alle skoler samlet til høye hopp, full fart og lange kast

foto